در باره رامان تلکام

شرکت ارتباطات نور و موج رامان یک شرکت تخصصی در حوزه ارتباطات است که با همکاری جمعی از متخصصین با تجربه در حوزه مخابرات و زمینه های وابسته برای ارائه خدماتی جامع در حوزه ارتباطات پیشرفته به سازمان های متوسط و بزرگ تشکیل شده است.

تخصص ما ارائه راه کار ها و طراحی و پیاده سازی آنها با روش های اصولی و منطبق با استاندارد های روز جهانی است.