تمام مظالب نوشته شده توسط : raman

درباره raman

Zyco

۱ مهر ۱۳۹۷ آموزشی ۰ دیدگاه

۹. I f your home has specially wired alarm equipment connected to the telephone line, ensure the installat ion of this [ IS] does not disable your alarm equipment . I f you have quest ions about what will disable alarm equipment , consult your telephone company or a qualif ied installer. ۱۰. I f […]

یکی از خدماتی که به صورت کاملا تخصصی توسط رامان تلکام ارائه می شود، طراحی و پیاده سازی ارتباطات بی سیم پر ظرفیت برای اتصال مراکز مختلف یک شبکه با یکدیگر می باشد. در طراحی یک ارتباط وایرلس موارد مختلفی باید مد نظر قرار گیرد. از جمله: امکان سنجی و بررسی محل اجرای لینک انتخاب […]