تجهیزات وایرلس

تجهیزات شبکه های بدون سیم


EnGenius EAP1200 H Wirless accesspoint

در انتخاب EAP1200H تعلل نکنید. رامان کیفیت آن را تضمین می کند.

1250000 تومان 1090000 تومان

mimosa B5c

رادیو میموسا B5c

8500000 تومان 8200000 تومان