خدمات فیبر نوری

یکی از خدمات بسیار تخصصی که توسط رامان تلکام ارائه می شود خدمات مربوط به ارتباطات در بستر فیبر نوری می باشد.فیبر-نوری-رامان-تلکام

خدمات فیبر نوری رامان تلکام

  • مشاوره، طراحی، نظارت و پیاده سازی شبکه
  • تامین تجهیزات
  • پیاده سازی پروژه های FTTH
  • تامین تجهیزات FTTH
  • توسعه و بهینه سازی شبکه های فیبرنوری
  • خدمات نگهداری، عیب یابی و پشتیبانی شبکه
  • ارائه خدمات فیوژن
  • آنالیز و تست شبکه

گارانتی خدمات

  • خدمات اجرایی شبکه های فیبر به مدت ۱۰ سال توسط رامان تلکام گارانتی می شود .
  • پشتیبانی از خدمات ارائه شده به مدت ۱۰ سال ضمانت می شود.