خدمات VoIP

رامان تلکام ارائه دهنده خدمات مراکز تلفن تحت شبکه (VOIP)voip

خدمات VoIP رامان تلکام

  • مشاوره، طراحی و پیاده سازی سیستم های تلفنی تحت شبکه
  • تامین تجهیزات VoIP (گیت وی، گوشی تلفن، انواع کارت های تلفنی و …)
  • توسعه و بهینه سازی سیستم های VoIP
  • خدمات E1 و SIP TRUNK

گارانتی خدمات

  • خدمات اجرایی VoIP به مدت ۳ سال توسط رامان تلکام گارانتی می شود .
  • پشتیبانی از خدمات ارائه شده به مدت ۱۰ سال ضمانت می شود.