خدمات پسیو شبکه

ارائه خدمات تخصصی پسیو شبکه های کامپیوتری توسط متخصصین با تجربه رامان تلکامپسیو شبکه

خدمات پسیو شبکه رامان تلکام

  • مشاوره، طراحی، نظارت و پیاده سازی پسیو شبکه های کامپیوتری
  • تامین تجهیزات پسیو شبکه
  • سرویس نگهداری و پشتیانی شبکه های پسیو
  • توسعه و بهینه سازی شبکه های پسیو
  • مستند سازی زیر ساخت شبکه های کامپیوتری
  • خدمات تست فلوک

گارانتی خدمات

  • خدمات اجرایی شبکه های پسیو به مدت ۱۰ سال توسط رامان تلکام گارانتی می شود .
  • پشتیبانی از خدمات ارائه شده به مدت ۱۰ سال ضمانت می شود.