پترو پالایش کنگان

خدمات ارائه شده

  • طراحی، تامین تجهیزات و اجرای لینک های ارتباطی وایرلس از مرکز مخابرات بندر کنگان به سایت پالایشگاه
  • تامین تجهیزات و انتقال خطوط تلفنی E1 روی بستر وایرلس
  • خدمات تلفن تحت شبکه
  • راه اندازی ارتباط MPLS
  • تامین تجهیزات، موقعیت یابی و اجرای دکل مهاری
  • تامین تجهیزات و اجرای Passive شبکه
  • راه اندازی و تجهیز دیتاسنتر