دکل های مخابراتی

خدمات تولید و پیاده سازی دکل های مخابراتی دکل های مخابراتی

خدمات دکل های مخابراتی رامان تلکام

  • تولید دکل های مهاری G-35، G-45 ، سه و چهار وجهی
  • اجرای دکل های خودایستا ومونوپل
  • تعمیر، نگه داری و بازدید های دوره ای دکل های مهاری
  • رگلاژ، ایمن سازی، تنظیم و تغییر ارتفاع دکل مهاری
  •  مشاوره، امکان سنجی و سایت یابی جهت نصب دکل

گارانتی خدمات

  • خدمات اجرایی دکل های مخابراتی به مدت ۵ سال توسط رامان تلکام گارانتی می شود .
  • پشتیبانی از خدمات ارائه شده به مدت ۱۰ سال ضمانت می شود.
  • تمامی دکل ها تحت پوشش بیمه قرار می گیرند.