خدمات اکتیو شبکه

خدمات اکتیو شبکه

ارائه خدمات تخصصی اکتیو شبکه های کامپوتری توسط متخصصین رامان تلکام.

خدمات اکتیو رامان تلکام

  • مشاوره، طراحی و پیاده سازی سناریو های اکتیو شبکه
  • پیکر بندی تجهیزات اکتیو شبکه (سوئیچ ها، روترها و…)
  • پیکر بندی سرور
  • اجرای طرح های مجازی سازی
  • توسعه، پشتیبانی و نگهداری شبکه
  • تامین تجهیزات اکتیو شبکه

گارانتی خدمات

  • خدمات اجرایی اکتیو به مدت ۱ سال توسط رامان تلکام گارانتی می شود .
  • پشتیبانی از خدمات ارائه شده به مدت ۱۰ سال ضمانت می شود.