حامد محمدی

hamed

حامد محمدی

عضو هیئت مدیره

دانش آموخته کارشناسی الکترونیک از دانشگاه آزاد اسلامی کرج.

متخصص شبکه های کامپیوتری، کارشناس سیسکو، متخصص طراحی و اجرای سیستم های نظارت تصویری.

سابقه کاری: ۷ سال