محمدرضا ابراهیمی

Mohammadreza_ebrahimi

محمدرضا ابراهیمی

کارشناس نرم افزار

متخصص طراحی شبکه های وایرلس

سابقه کاری: ۸ سال