محمد رضا چمنگرد

محمدرضا چمنگرد

کارشناس صنایع غذایی

متخصص فروش و بازاریابی تجهیزات مخابراتی و تجهیزات شبکه.

سابقه کار: ۳ سال