وحید رمضانپور

وحید رمضانپور

دانش آموخته کارشناسی نرم افزار از دانشگاه آزاد اسلامی

متخصص اکتیو شبکه، متخصص امنیت شبکه، سیسکو، مجازی سازی، VOIP